Sveučilišni diplomski studij biomedicinske matematike na engleskom jeziku

Trajanje: dvije godine
Potrebno ECTS bodova: 120
Akademski naziv: magistar / magistra matematike

PMF
EU fondovi
UNI-ZG