ESF projekt

Internacionalni sveučilišni diplomski studij Biomedicinska matematika na engleskom jeziku razvijen je kroz kompetitivni EU projekt financiran od Europskog Socijalnog Fonda kroz program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

O projektu

Naziv projekta

Razvoj internacionalnog diplomskog sveučilišnog studija biomedicinske matematike na PMF-u – BioMedMath

Nositelj projekta

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
www.pmf.unizg.hr

Projektni partner

Udruga Mladi nadareni matematičari “Marin Getaldić”
Zvonimira Rogoza 3, 10000 Zagreb
www.mnm.hr

Financiranje

Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”.
Ukupna vrijednost projekta: 1.620.215,81 HRK

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ulica Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
www.mzo.gov.hr

Posredničko tijelo razine 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Garićgradska ulica 18, 10000 Zagreb
www.asoo.hr

Trajanje projekta

listopad 2018. – siječanj 2021.

Opis projekta

Svrha projekta je povećati kvalitetu i relevantnost visokog obrazovanja u RH kroz internacionalizaciju te ostvariti povećanje kompetencija
nastavnika za izradu i korištenje interaktivnih metoda u izvođenju programa u polju biomedicinske matematike na engleskom jeziku. Projektom planiramo:

 1. izraditi i predati na akreditaciju sveučilišni dvogodišnji diplomski studijski program iz biomedicinske matematike na engleskom jeziku, nositelj kojeg bi bio Matematički odsjek PMF-a
 2. povećati kompetencije nastavnika sudjelovanjem u edukacijskim aktivnostima
 3. osigurati vidljivost novog programa i polja biomedicinske matematike

O nama

Projektni tim

Hrvoje ŠIKIĆ, voditelj projekta
Igor PAŽANIN, zamjenik voditelja projekta
Aleksandra ČIŽMEŠIJA, koordinatorica za razvoj kurikuluma
Božidar TARTARO, glavni administrator projekta
Antonijo ŠIMUNOVIĆ, administrativni asistent projekta
Branka KRIZMANIĆ, financijska savjetnica za upravljanje bespovratnim sredstvima

Radna skupina za izradu kurikuluma

Hrvoje ŠIKIĆ
Igor PAŽANIN
Aleksandra ČIŽMEŠIJA
Miljenko HUZAK
Josip TAMBAČA
Luka GRUBIŠIĆ
Miljenko MARUŠIĆ
Željka MILIN ŠIPUŠ
Goranka NOGO
Franka Miriam BRÜCKLER
Pavle GOLDSTEIN
Petar BAKIĆ
Ivana GEČEK TUĐEN
Matija BAŠIĆ
Marko RADULOVIĆ
Snježana LUBURA STRUNJAK
Vanja WAGNER
Ivan BIOČIĆ
Petra LAZIĆ
Zoran VONDRAČEK (friend of project)

Toni NIKOLIĆ
Inga URLIĆ
Rosa KARLIĆ
Petra KORAĆ
Kristian VLAHOVIČEK

Goran ŠIMIĆ
Marija RENIĆ
Filip SEDLIĆ
Nada ČIKEŠ

Ivica RUBELJ
Tomislav DOMAZET-LOŠO

 • Matematički odsjek

  Hrvoje ŠIKIĆ
  Igor PAŽANIN
  Aleksandra ČIŽMEŠIJA
  Miljenko HUZAK
  Josip TAMBAČA
  Luka GRUBIŠIĆ
  Miljenko MARUŠIĆ
  Željka MILIN ŠIPUŠ
  Goranka NOGO
  Franka Miriam BRÜCKLER
  Pavle GOLDSTEIN
  Petar BAKIĆ
  Ivana GEČEK TUĐEN
  Matija BAŠIĆ
  Marko RADULOVIĆ
  Snježana LUBURA STRUNJAK
  Vanja WAGNER
  Ivan BIOČIĆ
  Petra LAZIĆ
  Zoran VONDRAČEK (friend of project)

 • Biološki odsjek

  Toni NIKOLIĆ
  Inga URLIĆ
  Rosa KARLIĆ
  Petra KORAĆ
  Kristian VLAHOVIČEK

 • Medicinski fakultet

  Goran ŠIMIĆ
  Marija RENIĆ
  Filip SEDLIĆ
  Nada ČIKEŠ

 • Institut Ruđer Bošković

  Ivica RUBELJ
  Tomislav DOMAZET-LOŠO

PMF
EU fondovi
UNI-ZG