Upisi


Naš program je dvogodišnji magistarski program. Studenti koji se žele upisati u program moraju prije upisa završiti europski preddiplomski program sa 180 ECTS bodova ili ekvivalentan program. Naš program je iz polja matematike i naši budući studenti moraju predočiti dokumente koji dokazuju njihovu stručnost u matematici; to su ili preddiplomski/diplomski studij matematike ili preddiplomski/diplomski studij u programu s dovoljnim matematičkim sadržajem (obično iz prirodoslovnih znanosti, računarstva, tehničkih znanosti). Dodatni matematički predmeti mogu se dodijeliti studentima koji ne udovoljavaju u potpunosti uvjetu znanja iz matematike. Naš program je na engleskom jeziku i naši budući studenti su dužni predočiti dokumente koji dokazuju njihovo znanje engleskog jezika.

Više o upisima saznajte OVDJE (English), a o postupku prijave OVDJE (English).

PMF
EU fondovi
UNI-ZG