Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio novi studijski program Biomedicinska matematika

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 21. rujna 2021. godine donio Odluku o ustroju i izvedbi novog sveučilišnog diplomskog studijskog programa Biomedicinska matematika Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  • Trajanje programa je dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra,
  • Program se izvodi na engleskom jeziku, u znanstvenom području prirodne znanosti, znanstveno polje matematika,
  • Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.).

Formalni uvjeti za početak izvođenja studija steći će se kada Ministarstvo znanosti i obrazovanja program upiše u Upisnik studijskih programa i izda Dopusnicu za izvođenje studijskog programa.

PMF
EU fondovi
UNI-ZG