Primijenjena topologija i diferencijalna geometrija

Nositelji: doc. dr. sc. Matija Bašić, prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš
Semestar: prvi ili treći
ECTS bodova: 4
Izborni predmet

Izbornik