Sveučilišni diplomski studij Biomedicinska matematika na engleskom jeziku

Trajanje: dvije godine
Potrebno ECTS bodova: 180
Akademski naziv: magistar / magistra matematike

POPIS PREDMETA

4. semestar

OBVEZNI

Predmet Nositelj ECTS
Seminar P. Goldstein, M. Huzak, H. Šikić 5
Diplomski rad Odabrani mentor 25
Izbornik