Naziv projekta

Razvoj internacionalnog diplomskog sveučilišnog studija biomedicinske matematike na PMF-u – BioMedMath

Nositelj projekta

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
www.pmf.unizg.hr

Projektni partner

Udruga Mladi nadareni matematičari “Marin Getaldić”
Zvonimira Rogoza 3, 10000 Zagreb
www.mnm.hr

Financiranje

Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”.
Ukupna vrijednost projekta: 1.620.215,81 HRK

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ulica Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
www.mzo.gov.hr

Posredničko tijelo razine 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Garićgradska ulica 18, 10000 Zagreb
www.asoo.hr

Trajanje projekta

listopad 2018. – siječanj 2021.

Opis projekta

Svrha projekta je povećati kvalitetu i relevantnost visokog obrazovanja u RH kroz internacionalizaciju te ostvariti povećanje kompetencija
nastavnika za izradu i korištenje interaktivnih metoda u izvođenju programa u polju biomedicinske matematike na engleskom jeziku. Projektom planiramo:
1) izraditi i predati na akreditaciju sveučilišni dvogodišnji diplomski studijski program iz biomedicinske matematike na engleskom
jeziku, nositelj kojeg bi bio Matematički odsjek PMF-a,
2) povećati kompetencije nastavnika sudjelovanjem u edukacijskim aktivnostima,
3) osigurati vidljivost novog programa i polja biomedicinske matematike.

Izbornik