O novom studiju pisao je i portal GLOBAL

“U okviru projekta ostvarena je suradnja sa Sveučilištem u Oxfordu”.Detaljnije o spomenutoj suradnji pogledajte na objavi o studijskom putovanju. PRVI U HRVATSKOJ Na PMF-u studij Biomedicinske matematike

Izbornik