Biologija 2

Nositelji: izv. prof. dr.sc. Petra Korać, prof. dr. sc. Toni Nikolić
Suradnici: izv. prof. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček
Semestar: drugi
ECTS bodova: 5
Obvezni predmet

Izbornik